Les sessions del Plenari

Les sessions del Plenari es reuneixen dos cops l'any: abans de les vacances d'estiu i del nadal.

Els punts de les sessions són:

  • Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
  • Relació d’altes i baixes.
  • Informació de les activitats realitzades per les comissions, d’acord amb l’article 27è del Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat.
  • Seguiment de l’estat de compliment de les mocions i acords d’anteriors plenaris del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra.
  • Debat de les mocions presentades per les comissions.
  • Precs i preguntes